thuis

PauwerNewz #06 2018

PauwerNewz

PauwerNewz #06 2018

7 februari 2018

van de bestuurstafel
Rondje Friesland in de Bikkelrun – Culturele hoofdstad 2018 – LeeuwardenJan in ’t touwrunVan de bestuurstafel

Onlangs is er weer een bestuursvergadering geweest, hierbij een samenvatting van de belangrijkste besproken onderwerpen:

Clubkampioenschappen

Een eerste vergadering om clubkampioenschappen te organiseren is geweest. Hiervoor is een speciale commissie voor opgericht. Als er voldoende animo onder de leden is wordt dit georganiseerd (beoogde datum 30 juni gecombineerd met de jaarafsluiting).

Stand van zaken onderhoudscommissie

Bijna het gehele trainingsterrein is ingevoerd in speciaal onderhouds-systeem wat de SBN hanteert. Op basis van dit systeem wordt ook jaarlijks door de SBN ons trainingsterrein gekeurd (eis van de verzekering). Er wordt gewerkt aan een onderhoudsjaar agenda, hierbij worden naast de reguliere onderhoudszaterdagen ook ruimte gemaakt voor dagen waarop we groot onderhoud gaan plegen. Ook wordt bekeken of we een aantal hindernissen langs het achterste veld van Read Swart kunnen realiseren. Overleg met Read Swart is hierover opgestart.

Stand van zaken jeugdcommissie

Oliebollentraining was goed bezocht door de jeugd ondanks het slechte weer. Jeugdexamens zijn gepland en ook gaan we weer met een (grote) groep jeugdleden meedoen aan de run in Havelte.

Stand van zaken bij PR & Communicatie

• Facebook: Erik Schotanus houdt facebook bij. Ook Marit Groen en Mareen Hennen plaatsen regelmatig wat zaken.
• Agenda Pauwenburg komt binnenkort op de site, is inmiddels in de Pauwernewz gepubliceerd.
• Data van regulier onderhoud wordt opgenomen op agenda. De agenda wordt ca. 1 x in de twee maanden gepubliceerd in de Pauwernewz. Ook op de website wordt deze regelmatig geactualiseerd.

Stand van zaken rondom de Technische Commissie (TC)

Op 14 december laatste TC vergadering geweest. Er is afgesproken om 3/4 keer per jaar met TC bij elkaar te komen.

De TC is bezig met de voorbereiding van de trainersvergadering van 8 februari a.s. Hiervoor gaan ze bij alle trainers langs met een vragenlijst: ‘hoe gaat het met training geven? heb je nog wat nodig? Waar moet clinic (7 april) over gaan? hoe gaat het met de groep? Heb jij nog punten voor het trainersoverleg?
In de vergadering van 8 februari zal er een evaluatie plaatsvinden over de nieuwe opzet van de trainingen. De trainersvergadering van 5 juli zal gebruikt worden om nieuwe indeling te maken voor het nieuwe jaar.

Er is een brief van de SBN ontvangen over een komend certificeringstraject voor survivaltrainers. Hiertoe organiseert de SBN een voorlichtingsavond, namens Pauwenburg gaan Paul en John daarnaartoe.

Stand van zaken rondom de kledingcommissie

De nieuwe trainersjassen zijn uitgeleverd. Stuk of 5 extra voor ouders die bijvoorbeeld ondersteuning geven bij training. Jassen blijven eigendom van de club. Tights zijn inmiddels allemaal geruild en uitgeleverd. Sportsking gaat een voldoende grote voorraad aanleggen zodat tights via webshop besteld kunnen worden.

Sportsking gaat een nieuwe webshop maken zodat er ook met Ideal betaald kan worden. Garantie levering binnen 14 dagen. Binnen straal 10 km De Knipe kan het gratis verzonden worden anders wordt in overleg met besteller afgesproken wanneer het afgeleverd kan worden bij bv training. Tevens gaan ze 1 a 2 keer per jaar een passessie houden.

Terugkoppeling risico-inventarisatie

John en Ellen hebben in november met Paul gesproken over risico inventarisatie. Dit heeft geleid tot een matrix waarin we diverse gebeurtenissen hebben geplot (kans op risico, wat is effect). Eerste opzet beheersmaatregelen: welke hebben we al getroffen en wat kunnen we mogelijk nog doen? Vervolgproces: gesprek met letselschade advocaat/verzekeringsexpert. Check: Welke beheersmaatregelen mag je minimaal van ons bestuur verwachten? Welke verantwoordelijk hebben wij als club en bestuur?

Financiële zaken / ledenadministratie

Huidig aantal leden is 265! Gemiddeld gaat er elke maand 1 af (met name jeugd), maar komen er 5 nieuwe leden bij!

We moeten aandacht houden voor de groepsgroottes, met name bij de jeugd (ledenstop nodig?). Dit onderwerp zal ook worden besproken in de trainersvergadering van 8 februari. Financieel staan we er goed voor.

Mochten jullie vragen/opmerkingen hebben dan vernemen we deze graag!

Namens het bestuur, met sportieve groet,
John GroenRondje Friesland in 25 jaar Bikkelrun

Beste Pauwen,

Onderstaand bericht hebben we gekregen van de organisatie van de run in Leeuwarden.

Natuurlijk een pracht-initiatief waar we graag aan mee willen werken. Echter, de run van Leeuwarden is op 7 oktober en dan is het ook Knypster Merke (het dorpsfeest in De Knipe) waar een aantal vaste parcoursbouwers actief bij betrokken zijn. Dus qua timing komt het niet handig uit. Als er echter een aantal leden zich geroepen voelen om hierin wat te betekenen, graag! Meld je dan aan bij ondergetekende (John Groen). Als er voldoende aanmeldingen zijn dan geven we een positief bericht af aan de organisatie in Leeuwarden.

Sportieve groet,

John Groen

——

Dag John,

In 2018 bestaat de Bikkelrun 25 jaar. Toevallig is Leeuwarden dan de culturele hoofdstad van Leeuwarden.

We zijn drukdoende om deze editie op 7 oktober in de binnenstad van Leeuwarden te laten plaatsvinden. Het verzoek om er een NK MSR van te maken loopt bij de bond. Nu is CH2018 niet alleen een feestje voor Leeuwarden, maar voor heel Friesland. En de survivalsport in Friesland is ook enorm aan het groeien.

Het lijkt mij geweldig als we met alle verenigingen/organisaties dit podium pakken om onze sport te promoten. Het idee is dat elke vereniging de ruimte krijgt om een combi in één van de parken te bouwen en aan te kleden. We creëren zo een rondje Friesland in Leeuwarden en gaan bij alle verenigingen “op bezoek”. Elke vereniging krijgt zo de mogelijkheid zich te promoten. De condities en randvoorwaarden moeten natuurlijk besproken worden. Maar eerst eens even peilen of jullie hier enthousiast van worden.

Hartelijke groet,

Marcel Copini
Voorzitter St. Survivalrun Friesland

06-40405340Jan in ‘t Touwrun

Dag allemaal,

Graag nodigen wij, via deze weg, jullie leden uit om zich in te schrijven voor onze super leuke en gezellige, recreatieve Jan in ’t Touwrun. Want….

Zondag 8 april 2018 is het weer zover. Dan verzorgt survivalvereniging Jan in ’t Touw te Zelhem weer een laagdrempelige recreatieve run voor jong en oud, beginners en gevorderden. Onze run heeft een afstand van 5,5 en 8,5 km die voert door de prachtige bossen van de Slangenburg in Doetinchem. Daarbij is de 5,5 km zeer geschikt voor de beginnende survivalaar en de 8,5 km voor de wat meer geoefende onder ons.

Ook is er dit jaar de mogelijkheid om je in te schrijven voor de groepsrun, bestaande uit 4 deelnemers. Je kunt je inschrijven tot 22-03-2018.

We hopen jullie 8 april aan de start te mogen verwelkomen bij Jan in ’t Touw! Tot dan….
www.janinttouw.nl

Met sportieve groet,
Namens Jan in ’t Touw,

Suzanne Liet,
secretaris

Survivalrun Zelhem

Zondag 8 april 2018

Afstand ± 5,5 km en 8,5 km

Start vanaf 10:00uur
Locatie Start/ Finish: Verenigingsgebouw “de Pokkershutte”, Loordijk 14, 7004 HT IJzevoorde (gem. Doetinchem)

Deelname vanaf 8 jaar (jonger onder begeleiding van een volwassene)

Inschrijven vanaf 1 januari 2018 via de site www.janinttouw.nl


no comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *