thuis

PauwerNewz #09 2018

PauwerNewz

PauwerNewz #09 2018

1 maart 2018

It gier oan – clubkampioenschappen
verslag TC vergadering
(Jeugd)trainers gezocht!
Gewijzigde datum Jeugdweekend

De Knipe yn Tou


‘It giet oan’

Afgelopen donderdag is de CKS-commissie voor de tweede keer bij elkaar geweest en het was het uur van de waarheid. In de weken voorafgaand aan de vergadering hebben we d.m.v. een enquête aan onze leden gevraagd om zij eventueel zouden willen meedoen aan de Clubkampioenschappen als die georganiseerd zouden worden. Op basis van de uitkomst hiervan zouden wij beslissen of de CKS doorgaan zouden hebben. We hadden onszelf als doel gesteld dat er minstens 50 á 60 leden een positieve reactie moesten geven om het evenement te organiseren en we kunnen met een big smile zeggen; “it giet oan”. Ondanks dat we niet een hele grote respons hebben gekregen (40%) heeft wel een ruime meerderheid een positieve reactie geven. Dit is voor ons voldoende als maatstaf om door te gaan met de organisatie.

Hieronder een kort overzicht van de ontvangen reacties:
Aantal ontvangen reacties: 106
Aantal deelnemers die JA antwoorden: 79 (74.5%)
Aantal Jeugdleden: 43
Aantal Volwassenen: 36
Verdeling Mannen/Jongens: 26/23
Verdeling Vrouwen/Meisjes: 10/20

Zoals al eerder gecommuniceerd zullen de Clubkampioenschappen in combinatie met de jaarlijkse seizoensafsluiting plaatsvinden. Dit alles wordt op zaterdag 30 juni georganiseerd.

De definitieve opgave voor de CKS zal wederom d.m.v. een link worden gevraagd. Deze link ontvangen de leden in juni (na De Knipe-run) via de mail. Ondertussen broeden wij voort op de uitvoering van de CKS. We hopen tegen die tijd op dezelfde positieve response van nog meer leden!


Verslag van de TC

Afgelopen donderdag 8 februari stond de eerste trainingsvergadering van Pauwenburg op de agenda. Totaal waren er 20 voornamelijk trainers op de bijeenkomst af gekomen, maar ook enkele assistenten en aspirant trainers sloten aan. De TC gaf een toelichting op de taken die zij voor haarzelf ziet weggelegd. Het accent voor de TC ligt met name op de ondersteuning van de trainers en bij het verzorgen en de inhoud van de trainingen. Tevens wil de TC (Varen, Bart, Dennis, Folkert en ondergetekende) ook een aanspreekpunt zijn voor individuele leden en de communicatie naar de leden verzorgen over de trainingen, roosters en indelingen.

Er is binnen de TC een taakverdeling gemaakt zodat elke trainer nu een vast aanspreekpunt heeft binnen de TC. In de weken voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn de TC leden naar de trainers gegaan met 5 vragen of hebben deze schriftelijk of via de telefoon gesteld. Hierin is een beeld gekomen hoe het gaat met het geven van de trainingen, wat er eventueel nog nodig is en hoe het met de groep gaat. Ook is er ingezoomd op de vraag of er nog ruimte in de betreffende groep is.

Het gaat over het algemeen goed met het trainen geven en de trainers hebben er plezier is. Ook gaat het goed met de groepen en met name bij de jeugd is extra hulp in de vorm van assistent-trainers of hulpouders zeer welkom. Vorige week heeft onze voorzitter van de vereniging John Groen daarom ook een extra oproep voor nieuwe trainers gedaan. Dit ook om te voorkomen dat er een ledenstop bij de jeugd moet worden ingesteld.

Het nieuwe rooster met de verdeling van de trainingen over de week stond deze keer centraal. De club was bij aanvang al heel blij met de trainers Kor, Richard en Gerjan die de wedstrijdgroep training geven, maar duidelijk is dat de groep ook heel enthousiast is over de trainingen. Dit enthousiasme slaat ook over op de trainers, die ook aangeven het leuk te vinden en een groep te hebben met allemaal leden die lekker fanatiek en leergierig hun trainingen afwerken. De zondag en maandagavond training voor de wedstrijdgroep loopt nog niet echt en er is besproken om eens een bijeenkomst te plannen met de hele groep om te kijken of de maandagavond structureler kan worden ingevuld. De laatste weken zien we inmiddels ook al weer een 8 tot 10 leden van de wedstrijdgroep trainen. De TC zal een bijeenkomst met de wedstrijdgroep gaan organiseren.

Ook is uitvoerig gesproken over het niveau van de B-groep. Er waren geluiden dat deze training te zwaar zou zijn, maar de TC heeft vastgesteld dat deze training niet te zwaar is voor het niveau van de groep. De TC en het bestuur heeft de afgelopen weken diverse gesprekken hierover gevoerd met individuele leden van verschillende niveaus binnen deze groep. De TC realiseert zich dat er altijd leden zijn die net niet in een hogere groep passen, maar het niveau eronder gemakkelijk aankunnen. Dit is ook niet te voorkomen en hoe meer groepen er zijn hoe minder dit probleem zal voorkomen. Met de huidige 3 groepen voor volwassenen is dit al veel beter dan toen er in het begin nog maar 1 groep was. Het grote voordeel van survival is dat iedereen met elke groep bijna mee zou kunnen doen, maar dan zal je je eigen plan moeten trekken door wat extra te lopen en hindernissen te pakken bij een training van lager niveau en bij een training van hoger niveau andersom. Dit is ook een belangrijke reden dat het mogelijk is bij Pauwenburg om met andere groepen mee te trainen, mits de eigen groep er maar niet te veel hinder van heeft en het oorspronkelijk bedoelde niveau van de trainingsgroep blijft gehandhaafd. We mogen als vereniging trots zijn om de flexibiliteit van onze trainers hierbij en dat er hard maar ook leuk en gezellig de trainingen worden afgewerkt. Vanuit de TC doe ik dan ook de oproep om deze positieve geluiden uit te dragen en begrip te tonen dat niet iedereen altijd elk jaar exact op het gemiddelde niveau van één van de trainingsgroepen zit. De trainers besteden ook extra aandacht aan het niveauverschil binnen een groep door bijvoorbeeld te differentiëren in de opdrachten

De TC zal op 7 april een clinic voor de ongeveer 30 trainers en assistenten van Pauwenburg gaan organiseren. De behoefte van de trainers is tijdens de trainersbijeenkomst besproken aan de hand van de eerdere inventarisatie.

Tenslotte nogmaals de oproep aan leden om te overwegen om te helpen met het geven van trainingen of zelf trainingen te gaan verzorgen, want elke hulp is welkom. Ook komende jaar zal er weer een soort OKC-cursus (introductiecursus Survival als voorbereiding op de run in De Knipe) worden gegeven en deze 6 weken zijn ideaal om als atleet eens kennis te maken met het verzorgen of assisteren van trainingen. Aangezien dit ook vaak trainingen zijn voor ouder en kind is het ook een mooi moment om te ontdekken of het geven van training aan jeugd of volwassenen je wel of niet ligt. Kortom meld je bij je trainer of bij een TC lid aan wanneer je het leuk lijkt om een steentje bij te dragen aan onze vereniging als trainer.

Namens de TC

Paul Bos


(Jeugd)trainers gezocht!

Op een aantal momenten in de week is er behoefte aan uitbreiding van het aantal (hulp) trainers. Dit speelt voornamelijk bij de jeugdgroepen. Zonder uitbreiding van het aantal trainers zullen we op korte termijn over moeten gaan tot een ledenstop bij de jeugd!!!

Dit willen we natuurlijk voorkomen. We willen uiteraard iedereen in de gelegenheid stellen om onze fantastische sport te beoefenen.
We hebben op dit moment 3 vacatures voor (hulp) trainers. Bij de volgende groepen is extra hulp nodig:

Maandag 18.30-19.30 uur C-jeugd recreatief (huidige trainers Varen / Andries)
Donderdag 18.15-19.15 uur C-jeugd recreatief (huidige trainers Wietse/Colina/Janneke)
Donderdag 18.45-19.45 uur A/B jeugd recreatief (huidige trainers Kor / Theake)

Mocht je interesse hebben meld je dan bij Paul Bos of John Groen aan. Ook als deze momenten je niet passen, maar je wel trainer wilt worden kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Uiteraard zorgen we voor een goede opleiding en begeleiding.

Met sportieve groet,
Paul Bos (06-20628649)
John Groen (06-10936423)


Gewijzigde datum Jeugdweekend

In de jaarplanning die eerder gecommuniceerd is, staat vermeld dat het Jeugdweekend zal plaatsvinden in het weekend van 14/15 juli. Deze datum is echter een weekend gewijzigd en is verschoven naar 7 & 8 juli 2018.


De Knipe yn Tou

De jaarlijkse survivalrun zal dit jaar plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 juni.

Wedstrijdcategorieën kunnen zich inschrijven vanaf 3 maart 8:00 uur a.s. Dit betreft de wedstrijdruns voor de JSR op zaterdag en het Open NK Lange survivalrun (LSR) op zondag voor iedereen met een wedstrijdlicentie voor 18 jaar en ouder. Inschrijven kan via

www.survivalbond.nl of via www.survivaldeknipe.nl

De inschrijving voor de recreanten zal later openen op 21 april 8:00 a.s. Over de invulling van de recreanten categorieën zullen we in een latere editie meer bekend maken, maar er zullen dit jaar weer diverse aanpassingen komen om de run wederom succesvol maken.no comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *