thuis

PROTOCOL HERVATTING TRAININGEN NA 28 APRIL 2020

PauwerNewz

PROTOCOL HERVATTING TRAININGEN NA 28 APRIL 2020

1 mei 2020

Dit protocol is opgesteld in overeenstemming met het “Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar” van NOC*NSF, nadere informatie vanuit de Survival Bond Nederland (SBN) van 25 april j. en de informatie vanuit de Gemeente Heerenveen in de e-mails van Lennert Marinus op vrijdag 24 april en van “Scoren voor gezondheid Heerenveen”. Vooralsnog is dit protocol geldig van 4 mei t/m 19 mei 2020 en betreft de trainingen van Survivalrunvereniging Pauwenburg op Sportpark De Knipe. Over een vervolg na 19 mei zal de komende tijd meer duidelijkheid gaan ontstaan.OVERZICHT BETROKKEN TRAININGSGROEPEN

Dit protocol betreft de hieronder aangegeven trainingsgroepen van Survivalrunvereniging Pauwenburg De Knipe (in rood de wijzigingen). De beschikbaarheid van trainers is geïnventariseerd en daar waar nodig zijn er extra (assistent) trainers toegevoegd. 

Mini’s worden in drie groepen ingedeeld. De groepsindeling wordt gecommuniceerd door de trainer. De ouders krijgen bericht wanneer hun kinderen verwacht worden op de training.

Aangepaste trainingen i.v.m. corona vanaf 4 mei 2020 

dag

tijd

groep

Trainers

Opmerkingen

Maandag

18.15-19.15B (12+13) en A (14+)-jeugdRenzo / VarenTegelijk 2 groepen van max 15
19.30-20.30JSC-A/B/C WedstrijdjeugdPaul1 groep max 20

Dinsdag

16.45-17.45

Mini’s (6-9 jaar)

Caroline / Jelle / Romy

Groep 15 tot 20 kinderen

18.15-19.15

C-jeugd (10+11)

Gerard/ Andries 

Tegelijk 2 groepen van max 15


Woensdag

18.15-19.45

JSC-C / JSC-B / JSC-A

Mareen / Marcel

1 groep max 25


Donderdag

15.45–16.45

Mini’s (6-9 jaar)

Bianca / Maika Bos / Tom

Groep 15 tot 20 kinderen

17.00-18.00

Mini’s (6-9 jaar)

Bart de jong / Joanie / Tom en Hylke

Groep 15 tot 20 kinderen

 

18.15-19.15

C-jeugd (10-11 jaar)

Sil / Alleta 

 Tegelijk 2 groepen van max 15

 

19.30-20.30

Jeugd A / B recreatief (2 groepen)

Thaeke / Ronnie 

Tegelijk 2 groepen van max 15

TRAININGSCHEMA

Het trainingsschema is gebaseerd op het reguliere trainingsschema van SV Pauwenburg. Hierop hebben we een aantal wijzigingen aangebracht:

 • Aanvangstijden hebben we zodanig aangepast dat er ruimte ontstaat tussen de verschillende trainingen zodat 2 groepen niet met elkaar in aanraking komen;
 • Splitsing aangebracht tussen de trainingsgroepen gemaakt met als uitgangspunt max. 20 personen; hierop is één uitzondering gemaakt, de woensdag avondtraining deze bestaat uit max. 25 personen.

Daarnaast hebben we contact gehad met onze collega sportverenigingen waar we het sportpark de Jister in De Knipe mee delen. Dit betreft de voetbalvereniging Read Swart en korfbalvereniging Kinea. Zij gaan voor het aanbieden van hun sportactiviteiten gebruik maken van het kunstgrasveld, wat op ca. 150 meter afstand ligt van onze survivalbaan. 

Voor het in- en uitlopen zullen wij gebruik gaan maken van het zuidelijk deel van het sportpark (om de voetbalvelden).

Hierdoor zal er tijdens de trainingen meer dan voldoende afstand zijn tussen de trainingsgroepen van Pauwenburg en Kinea / Read Swart.TOEZICHT EN COÖRDINATIE

Voor de coördinatie van het gehele protocol met het bestuur van Pauwenburg, de Gemeente en andere belanghebbenden is er 1 contactpersoon aangesteld, de Protocolbeheerder. Deze heeft als vertegenwoordiger van het bestuur de bevoegdheid om besluiten te nemen omtrent handhaving van het protocol en zal wijzigingen of aanscherpingen, eventueel in overleg met het bestuur, doorvoeren. In eventuele discussies is het oordeel van deze functionaris bepalend.

Protocolbeheerder binnen Pauwenburg is:  

John Groen te bereiken via: j.groen167@upcmail.nl mail of 06 10936423.

Tijdens de trainingsdagen zal er door de trainers worden toegezien op het naleven van het protocol en daar waar nodig bijsturen. Zij hebben de bevoegdheid individuen en/of een groep aan te spreken op gedrag en eventueel maatregelen nemen. RICHTLIJNEN

Voor het succesvol naleven van het trainingsprotocol zullen voor de diverse betrokkenen de hierna volgende richtlijnen van toepassing zijn.VOOR IEDEREEN

Het komen trainen is geen verplichting en we hebben begrip voor jeugdleden en/of ouders die ervoor kiezen om deelname aan trainingen, om wat voor reden dan ook, nog uit te stellen.

In het kort herhalen we de RIVM richtlijnen met betrekking tot deelname of thuisblijven:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als iemand 24 uur geen klachten heeft, mag deze weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Overtreding van de richtlijnen kan tot gevolg hebben dat het trainen weer ophoudt.In het ergste geval kan het tot gevolg hebben dat de Gemeente besluit het Sportpark weer te sluiten. Volg de richtlijnen dus gewoon op!

 
VOOR TRAINERS 

 • Aanwezig op de baan 15 minuten voor de training;
 • Ontvangst leden vanaf 10 minuten voor de training;
 • Elke trainer draagt zichtbare trainingskleding (bv trainersjas of t-shirt); 
 • Eén trainer bij het toegangshek voor de ontvangst van de leden en het houden van toezicht op het correct halen en brengen van de leden;
 • De andere trainer ontvangt de leden voor de Pauwenburcht;
 • Leden van 13 t/m 18 jaar op 1,5 meter van elkaar houden; vóór, tijdens en na de training;
 • Zelf altijd op 1,5 meter van iedereen blijven; 
 • Leden na de training gefaseerd laten vertrekken (indien deze op eigen gelegenheid is gekomen), andere leden visueel begeleiden tot de auto van ouder / verzorger;
 • Voor en na de training de handen desinfecteren; vloeistof wordt door Pauwenburg verzorgd;
 • Kleedkamers en toiletten zijn dicht, de burcht is wel open;
 • Alleen de trainer mag de trainingsmaterialen, zoals pionnen, met de handen aanraken;
 • Het Sportpark De Knipe is open voor de trainingen, maar blijft verder verboden toegang. Er mag dus NIET vrij gesport gaan worden;
 • Pauwenburg ondersteunt geen (trainings-) activiteiten buiten het Sportpark, omdat invulling van het protocol dan onvoldoende gewaarborgd kan worden; Blijf dus met je trainingsgroep op het sportpark!
 • Trainers hebben een signalerende functie over het naleven van het protocol. Punten ter evaluatie worden bij de protocolbeheerder gemeld. 


VOOR LEDEN

 • Aanwezig op de baan niet eerder dan 10 minuten voor de training;
 • Kom zoveel mogelijk op eigen vervoer of alleen naar de training; 
 • Kom alleen of maximaal als 2-tal naar de training. Maar NIET met meer dan 2 opfietsen dus!
 • Op de fiets? Fietsenstalling vooraan bij de weg gebruiken;
 • Leden van 13 t/m 18 jaar dienen op 1,5 m van elkaar te blijven; ook vóór en na de training;
 • Alle leden dienen op 1,5 meter van de trainer of andere functionarissen te blijven;
 • De training is ook van belang voor het sociale teamaspect, maar wel op gepaste afstand;
 • Zet jouw bidon op een plek neer op minimaal 1,5 meter afstand van een andere bidon en zorg ervoor dat jouw naam goed en duidelijk zichtbaar is om verwisseling te voorkomen;
 • De leden mogen de trainingsmaterialen, zoals pionnen, niet met de handen aanraken;
 • Het is niet toegestaan om speeksel te gebruiken bij het trainen in de hindernissen; 
 • Volg de instructies van de trainer(s);
 • Na de training meteen naar huis en weer alleen of in 2-tallen fietsen!
 • Kleedkamers en toiletten zijn dicht; ga vooraf thuis naar de toilet en na de training zul je dus thuis moeten douchen;
 • Het Sportpark De Knipe is open voor de trainingen, maar blijft verder verboden toegang. Er mag dus NIET getraind gaan worden (ook geen andere sporten);
 • Pauwenburg ondersteunt geen (trainings-) activiteiten buiten het Sportpark, omdat invulling van het protocol dan onvoldoende gewaarborgd kan worden;VOOR OUDERS

 • Bespreek met uw kind wat de algemene richtlijnen en die van Pauwenburg zijn;
 • In het algemeen, maar zeker voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar, is het nog steeds niet de bedoeling dat er groepsvorming ontstaat. Dat geldt dus niet alleen op het Sportpark, maar eigenlijk overal en dus ook tijdens het fietsen naar en vanaf het Sportpark.
  Voor alle leeftijden volgen we de richtlijn vanuit NOC*NSF: alleen of maximaal als 2-tal;
 • De kinderen zoveel mogelijk alleen naar het sportpark laten gaan. Mocht dat niet verantwoord of mogelijk zijn dan mag u uw kind brengen. Dan graag alleen uw kind en niet met andere kinderen carpoolen;
 • Aanwezigheid op het trainingsterrein niet eerder dan 10 minuten voor de training;
 • U kunt uw kind op het parkeerterrein direct voor de ingangshek van de survivalbaan afzetten. Ouders mogen de auto niet uit en na het afzetten graag direct de accommodatie weer verlaten. Pas op voor fietsers en de eventuele jeugd bij de voetbal en korfbaltraining, die de andere kant van de parkeerplaats zullen gebruiken; 
 • Bij het ophalen graag parkeren aan de linkerzijde van het parkeerterrein, in de auto blijven en na het instappen van uw kind meteen weer vertrekken;
 • Kleedkamers en toiletten zijn dicht; laat uw kind thuis nog naar het toilet gaan en na de training dus thuis douchen;
 • Het Sportpark De Knipe is open voor de trainingen, maar blijft verder verboden toegang. Er mag dus NIET vrij getraind gaan worden (ook geen andere sporten);
 • Pauwenburg ondersteunt geen (trainings-) activiteiten buiten het Sportpark, omdat invulling van het protocol dan onvoldoende gewaarborgd kan worden;We gaan ervan uit dat de gezamenlijke naleving van dit protocol en de algemeen geldende richtlijnen voor een succesvolle herstart van de trainingen gaat zorgen en dat hier daarna mee door kunnen gaan.

Met sportieve groet,

Bestuur Pauwenburg