thuis

PauwerNewz #40

PauwerNewz

PauwerNewz #40

1 oktober 2020

Hoe gaat het sinds… Kootstertille?
Van en naar de bestuurstafel

Hoe gaat het sinds……. Kootstertille?

Het laatste PauwerNewz van voor de coronatijd dateert van 18 maart jl. Hierin kwam Aletta Roode aan het woord, die haar eerste podiumplek bemachtigde in de KSR. Haar laatste woorden van het interview waren; “ Misschien doe ik volgend jaar toch maar weer mee in. Kootstertille…”

Met z’n allen zouden we maar wat graag weer mee doen in Kootstertille, want daar waar de meeste sporten (in aangepaste vorm) weer hun wedstrijden hebben hervat, blijft het in survivalland erg stil, te stil. Sinds Koostertille zijn tot op heden alle runs tot februari 2021 van de wedstrijdkalender gehaald. Een enkele organisatie geeft nog een sprankje hoop door de run (nog) niet officieel af te lasten, maar de ervaring leert inmiddels dat ook die runs op korte termijn kunnen worden geannuleerd. Maar vast houden (aan hoop) is een onmisbaar credo binnen onze sport…..

Ondanks dat er geen runs plaatsvinden, zitten we niet stil binnen de vereniging. Er wordt sinds eind april weer volop getraind door jong & oud, gelukkig hebben we die mogelijkheden wel. Ook is de baan & het terrein onder handen genomen en staat er een uitgebreid parcours aan hindernissen met voor iedereen vele mogelijkheden.

We verwachten op korte termijn geen veranderingen op de kalender maar hopen vurig dat de survivalrun sport, net zoals de meeste andere sporten, in elk geval na Kootstertille weer tot leven komt.
Van & naar de bestuurstafel

Afgelopen woensdag vond de Algemene Ledenvergadering van SV Pauwenburg plaats. In een aangepaste setting kwamen in café De Knyp een aantal leden van onze vereniging bijeen om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar komende periode.

Eén van de agendapunten was de bestuurswissel van een aantal kandidaten, in totaal zijn er 5 bestuursleden afgetreden. Met mooie woorden van (aftredend) voorzitter John Groen over hun inzet en betrokkenheid namen Angela Leemeijer (PR), Ellen Baas (Secretariaat), Paul Bos (Technische commissie) en Johan Haitsma (Baancommissie) afscheid van het huidige bestuur. Daarna was onze voorzitter zelf aan de beurt en kreeg Paul Bos de eer om hem toe te spreken over zijn kwaliteiten als voorzitter van onze vereniging. De aftredende leden ontvingen uit handen van zittend penningmeester Adrie de Jong een bedankje voor alles dat ze voor de vereniging hebben gedaan. Uiteraard onder luid applaus van het aanwezige publiek.

De ontstane vacatures in het bestuur bleven gelukkig niet leeg. Er zijn 4 leden die zich hebben aangemeld om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Dit zijn Henk Stavorinus, Johan de Ruiter, Lenneke van der Heide en Mareen Hennen. Zij zullen samen met Adrie de Jong (Penningmeester) en Bianca Luttik (Jeugdzaken) het nieuwe bestuur vertegenwoordigen. Over de taakverdeling van de 4 nieuwe kandidaten binnen het bestuur wordt nog met de betrokkenen gesproken. In een komend PauwerNewz zullen de bestuursleden, met functie zich nader voorstellen.