thuis

PauwerNewz #51

PauwerNewz

PauwerNewz #51

16 december 2020

De Pauw is terug – deel 2
Laatste PauwerNewz 2020
Actie Schoon Belonen
Trainingen tijdens de vakantie

De Pauw is terug – deel 2

Vorige week hadden we een artikel geplaatst over de terugkomst van onze Pauw. Helaas was in de papieren versie van de Compagnon de foto waarin de sponsor (Homme Siebenga bouw) genoemd werd niet goed leesbaar. Daarom nogmaals de foto met daarin ook het prachtige resultaat van Oebele Annema die de Pauw ontworpen en gemaakt heeft. 


Laatste PauwerNewz 2020

Dit is alweer het laatste PauwerNewz van 2020. De komende 2 weken wordt er geen Compagnon in het dorp uitgegeven en dus ook geen PauwerNewz. Wel zullen jullie nog wekelijks de datumprikker voor het inschrijven voor de Seniorentrainingen per mail ontvangen.

Dat de kerstvakantie zijn intrede doet betekent niet dat we stil moeten zitten in deze periode. Integendeel, de meeste (Senioren-)trainingen gaan in de kerstvakantie gewoon door. Er is dit jaar ook weer een speciale Oliebollentraining voor de jeugd (10 – 18 jaar) op maandag 28 december. Gezien de groepsgrootte is er voor de Senioren dit jaar helaas geen gezamenlijke Oliebollen training mogelijk, maar deze groep heeft (op de meeste dagen) een reguliere training.


Actie Schoon Belonen

Voor de actie Schoon Belonen wordt een maandelijkse inzet van onze vereniging verwacht om de uitgekozen gebieden van zwerfafval te ontdoen. We hopen dat iedereen zijn steentje hieraan wil bijdragen door op één (of meerdere) van onderstaande data deel te nemen. Met een groep van 6 vrijwillige Pauwen zijn we ongeveer een uur per gebied bezig. We hebben 2 gebieden (beide zijden langs de Compagnonvaart vanaf gemeentegrens tot Tweede Wijksreed in Bontebok en het gebied Jan Jonkmanweg tot aan de Pauw op het einde van de Fuotpaden).

Wie wil zich inzetten voor onze vereniging op onderstaande data?

Opgave kan bij Bianca, Mareen of per mail/app.

  • Zondag 27 december; start om 13:30 uur.
  • Zaterdag 23 janurai en zaterdag 27 februari; beide start om 9:30 uur.

Trainingen tijdens de vakantie

In de kerstvakantie (21 december t/m 3 januari) zijn er geen trainingen voor de mini’s en de recreatieve jeugdgroepen. Voor alle jeugd van 10 t/m 18 jaar is er op maandag 28 december de traditionele Oliebollentraining. Er is deze dag geen Seniorentraining.

De trainingen vinden de komende 2 weken volgens onderstaand schema plaats.