thuis

PauwerNewz #11

PauwerNewz

PauwerNewz #11

17 maart 2021

Van de bestuurstafel
Landelijke Opschoondag; 20 maart

 Van de bestuurstafel

Beste (ouders van jeugd) Pauwen,

Sinds maart 2020 is er binnen onze vereniging veel veranderd. Natuurlijk heeft de coronapandemie een enorme invloed op ons dagelijks leven en daarmee ook op sportief gebied. Het is dan ook hoog tijd jullie bij te praten over de huidige stand van de vereniging.

 

Bestuur

Naast Adrie (penningmeester) en Bianca (jeugdcommissie) zijn er afgelopen jaar vier nieuwe leden tot het bestuur getreden. Inmiddels zijn Mareen (pr&communicatie), Henk (technische commissie), Lenneke (secretaris) en Johan (voorzitter) helemaal ingewerkt en kunnen zij zich volledig richten op de dagelijkse zaken binnen de vereniging en kunnen zij zich met name ook richten op het maken van toekomstplannen.

 

Corona

Zoals aangegeven heeft corona een flinke stempel gedrukt op ons dagelijks leven. Velen van de volwassen leden werken veelal thuis, jeugdleden krijgen of kregen thuisscholing, geen survivalruns en de trainingen verlopen flink anders.

Inmiddels hebben we aardig onze weg gevonden binnen hetgeen wat nog wel kan en mag. Voor jeugdleden draaien de training vrijwel “normaal”. Volwassen leden mogen zich de komende periode weer vaker laten zien bij de trainingen en er mogen ook meer personen tegelijk aanwezig zijn. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

Onderhoud baan

Zoals op alle vlakken is ook het onderhoud van onze baan lastiger door de huidige regelgeving. Een simpele onderhoudsdag met een hele ploeg mag natuurlijk niet, dus moeten er keuzes worden gemaakt wat er wel en niet kan. Dit kan als resultaat hebben dat het lijkt alsof het onderhoud enigszins stilstaat. Niets is minder waar!

De onderhoudscommissie heeft al een aantal kleinere aanpassingen gedaan en is momenteel druk bezig voorbereidingen te treffen voor punten als:

  • Toevoeging van hindernissen aan de huidige baan, denk hierbij aan een ‘Dikke Bertha’ en een ‘Westerbork-lus’.
  • Vervangen van diverse touwen.
  • Aanpakken van de Burcht met o.a. een afwerkvloer.
  • Plannen uitwerken voor het bouwen van een nieuw gedeelte baan.

Proeftrainingen

Inmiddels zijn de proeftrainingen voor jeugdleden weer opgestart en kunnen degenen die hier enthousiast over zijn zich als lid aanmelden. Dit wordt dan ook al veelvuldig gedaan, hier worden we natuurlijk heel blij van!

De volwassenen zullen helaas nog even moeten wachten. De huidige regelgeving stelt ons namelijk nog niet in staat nieuwe (proef) leden toe te laten. Zodra dit wel weer kan laten we dat uiteraard weten.

Oproep vrijwilligers

Hierbij een oproep om mee te helpen daar waar je kunt. Zeker in een periode waar sociale contacten geminimaliseerd zijn, kan het helpen met het schoonmaken van de openbare weg (actie Schoon Belonen) of het assisteren tijdens een ‘knoopdag’ een welkom uitje zijn.

Daarbij zijn we altijd op zoek naar trainers, waarbij momenteel met name (assistent-) jeugdtrainers heel gewenst zijn. Lijkt het je leuk om een keer mee te helpen om te kijken of het wat voor je is, meld je dan bij één van onze trainers, de technische commissie of het bestuur.

 Tot slot

Buiten dit alles willen we benadrukken dat we als vereniging er erg goed en gezond voor staan, blijven we doorzetten tot er weer meer mag, blijven we investeren in goed onderhoud en ontwikkeling van de baan en zullen we zorgen dat onze leden er klaar voor zijn als er survivalruns georganiseerd mogen worden.

 

Blijf gezond en blijf in beweging!

 

Groeten,

namens het bestuur

 

Johan de Ruiter

Voorzitter

 Landelijke Opschoondag!


Geef je op voor
zaterdag 20 maart!

We kunnen alle hulp gebruiken; senioren (evt. met kinderen),

jeugdleden of ouders van jeugdleden.

 
Ook Pauwenburg draagt hieraan z’n steentje bij door elke maand 2 geadopteerd gebieden van zwerfafval te ontdoen. In verband met de nationale actie hopen we ditmaal dat er nog meer Pauwen zich willen inzetten voor de omgeving & de vereniging.

We starten om 9:30u bij Pauwenburg; opgave kan bij Bianca of Mareen. Na afloop trakteren we op koffie/thee of ranja met wat lekkers.