thuis

organisatie

Bestuur

Het bestuur regelt de dagelijkse organisatie en legt belangrijke besluiten voor aan de Algemene Leden Vergadering, die jaarlijks in het najaar wordt gehouden. De belangrijkste regels en besluiten staan in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

Het Bestuur van Survivalrun Vereniging Pauwenburg bestaat uit:

  • Johan de Ruiter (voorzitter)
  • RenĂ© Hiemstra (penningmeester)
  • Silvia Kramer (secretaris en ledenadministratie)
  • Ronnie Bakker (technische commissie)
  • Gerard Bos  (baancommissie) 

Baancommissie

Op verschillende momenten van het jaar vind er controle plaats en word het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd onder begeleiding en toezicht van leden van deze commissie en vrijwilligers van SV Pauwenburg.

Deze gecertificeerde baancommissie van Survivalrun Vereniging Pauwenburg bestaat uit:

  • Andries Miedema 
  • Gerard Bos
  • Marcel Bakker
  • Johan Haitsma

Contact    Proeftraining aanvragen    Lid worden