thuis

bestuur

Het bestuur regelt de dagelijkse organisatie en legt belangrijke besluiten voor aan de Algemene Leden Vergadering, die jaarlijks in het najaar wordt gehouden. De belangrijkste regels en besluiten staan in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

Het Bestuur van Survivalrun Vereniging Pauwenburg bestaat uit:

  • John Groen (voorzitter)
  • Adrie de Jong (penningmeester)
  • Ellen Baas (secretaris)
  • Paul Bos (lid, Technische Commissie)
  • Caroline de Graaf (lid, Jeugdcommissie)
  • Johan Haitsma (lid, Baancommissie)
  • Angela Leemeijer (lid, PR commissie)

Contact    Proeftraining aanvragen    Lid worden