thuis

Lid worden

Na een aantal keer meetrainen wil je jezelf (of je kind) opgeven als lid bij Survivalrun Vereniging Pauwenburg. Vul dan het formulier hier onder in voor de ledenadministratie. Dan kunnen wij je inschrijving afronden.


Lidmaatschap van de Survivalrun Bond Nederland (SBN) is verplicht. 
Eerst lid worden van de SBN >>

Algemene informatie lidmaatschap
Een zwemdiploma en lidmaatschap van de SBN zijn verplicht alvorens lid te worden van SV Pauwenburg. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. Volgens het reglement van de SBN is 1 september de peildatum voor het vaststellen van de leeftijd voor de bepaling van de leeftijdscategorie voor het daaropvolgende seizoen. Het lidmaatschap wordt voor een geheel seizoen aangegaan. De incasso van de contributie vindt plaats in drie termijnen: eind oktober, eind januari en eind april.

Ik wil graag komen trainen en lid worden: